Privacy Policy CRO

Ova aplikacija prikuplja neke osobne podatke od svojih korisnika.

Korisnici mogu biti podvrgnuti različitim razinama zaštite. Neki korisnici stoga uživaju vrhunsku zaštitu. Više informacija o sigurnosnim politikama možete pronaći u odjeljku o primjenjivosti.

Vrste prikupljenih podataka

Među osobnim podacima prikupljenim ovom aplikacijom, samostalno ili putem trećih strana, nalaze se: ime; prezime; telefonski broj; adresa; pokrajina; elektronička pošta; POŠTANSKI BROJ; Grad; kolačići; Podaci o korištenju.

Potpune pojedinosti o svakoj vrsti prikupljenih podataka navedene su u namjenskim odjeljcima ove politike privatnosti ili kroz posebne informativne tekstove prikazane prije prikupljanja podataka.
Korisnik može slobodno dati osobne podatke ili, u slučaju podataka o korištenju, automatski prikupljati prilikom korištenja ove aplikacije.

Osim ako nije drugačije navedeno, svi Podaci koje zahtijeva ova Aplikacija su obvezni. Ako ih Korisnik odbije priopćiti, ovoj aplikaciji može biti nemoguće pružiti uslugu. U slučajevima kada ova Aplikacija naznači neke Podatke kao izborne, Korisnici se mogu suzdržati od priopćavanja takvih Podataka, bez posljedica na dostupnost Usluge ili na njezin rad.

Korisnicima koji sumnjaju u to koji su podaci obvezni potiče se da kontaktiraju Vlasnika.
Svaka upotreba kolačića – ili drugih alata za praćenje – od strane ove Aplikacije ili od strane vlasnika usluga trećih strana koje koristi ova Aplikacija, osim ako nije drugačije navedeno, ima svrhu pružanja Usluge koju je zatražio Korisnik, uz daljnje svrhe opisane u ovom dokumentu i u Politici kolačića, ako je dostupna.

Korisnik preuzima odgovornost za osobne podatke trećih strana dobivene, objavljene ili podijeljene putem ove Aplikacije i jamči da ima pravo na njihovu komunikaciju ili širenje, oslobađajući Vlasnika svake odgovornosti prema trećim stranama.

Način i mjesto obrade prikupljenih podataka

Metode liječenja
Voditelj obrade podataka usvaja odgovarajuće sigurnosne mjere kako bi spriječio neovlašteni pristup, otkrivanje, izmjenu ili uništavanje osobnih podataka.

Obrada se provodi korištenjem IT i/ili telematičkih alata, s organizacijskim metodama i logikom koja je strogo povezana s navedenim svrhama. Uz Voditelja obrade podataka, u nekim slučajevima, drugi subjekti uključeni u organizaciju ove Aplikacije (administrativni, komercijalni, marketinški, pravni, administratori sustava) ili vanjski subjekti (kao što su treći pružatelji tehničkih usluga, poštanski kuriri, pružatelji hostinga, IT tvrtke, komunikacijske agencije) koje je Voditelj obrade također imenovao, ako je potrebno, za Izvršitelje obrade podataka. Ažurirani popis Voditelja uvijek se može zatražiti od Voditelja obrade podataka.

Pravna osnova liječenja

Voditelj obrade Osobne podatke koji se odnose na Korisnika obrađuje u slučaju da postoji jedan od sljedećih uvjeta:

  • Korisnik je dao privolu za jednu ili više specifičnih svrha; Napomena: u nekim jurisdikcijama, voditelj obrade podataka može biti ovlašten za obradu osobnih podataka bez pristanka korisnika ili neke druge pravne osnove navedene u nastavku, sve dok se korisnik ne protivi (“opt-out”) takvom tretmanu. Međutim, to nije primjenjivo ako je obrada osobnih podataka uređena europskim zakonodavstvom o zaštiti osobnih podataka;
  • obrada je nužna za izvršenje ugovora s Korisnikom i/ili za izvršenje predugovornih mjera;
  • obrada je nužna za ispunjavanje zakonske obveze kojoj podliježe Voditelj obrade podataka;
  • postupanje je potrebno za izvršenje zadaće od javnog interesa ili za izvršavanje javnih ovlasti koje su povjerene Voditelju obrade podataka;
  • obrada je nužna za ostvarivanje legitimnog interesa Voditelja obrade podataka ili trećih strana.

Međutim, uvijek je moguće zatražiti od Voditelja obrade da pojasni konkretnu pravnu osnovu svakog postupanja, a posebno da navede je li postupanje utemeljeno na zakonu, predviđeno ugovorom ili je potrebno za sklapanje ugovora.

Mjesto

I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni, contatta il Titolare.
Osobni podaci Korisnika mogu se prenijeti u državu koja nije ona u kojoj se Korisnik nalazi. Za dobivanje daljnjih informacija o mjestu obrade, Korisnik može pogledati odjeljak koji se odnosi na pojedinosti o obradi Osobnih podataka.

U slučaju vrhunske zaštite, Korisnik ima pravo dobiti informacije o pravnoj osnovi za prijenos podataka izvan Europske unije ili međunarodnoj organizaciji uređenoj međunarodnim javnim pravom ili koju čine dvije ili više država, kao što je na primjer UN , kao i u vezi sa sigurnosnim mjerama koje je usvojio Voditelj obrade za zaštitu Podataka.

Ako se dogodi jedan od gore opisanih prijenosa, Korisnik se može pozvati na odgovarajuće odjeljke ovog dokumenta ili zatražiti informacije od Voditelja obrade kontaktirajući ga na kontakt podatke navedene na početku.

Razdoblje skladištenja

I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti.

Stoga:

  • Osobni podaci prikupljeni u svrhe vezane uz izvršenje ugovora između Vlasnika i Korisnika će se čuvati do završetka izvršenja ovog ugovora.
  • Osobni podaci prikupljeni u svrhe koje se mogu pripisati legitimnom interesu Voditelja obrade podataka bit će zadržani dok se takav interes ne zadovolji. Korisnik može dobiti daljnje informacije o legitimnom interesu Voditelja obrade u relevantnim odjeljcima ovog dokumenta ili kontaktiranjem Voditelja obrade.

Kada se obrada temelji na privoli Korisnika, Vlasnik može čuvati osobne podatke dulje do opoziva privole. Nadalje, Voditelj obrade može biti dužan čuvati osobne podatke dulje vrijeme u skladu sa zakonskom obvezom ili nalogom nadležnog tijela.

Na kraju razdoblja čuvanja osobni podaci bit će izbrisani. Stoga se istekom ovog roka ne može više ostvariti pravo na pristup, poništenje, ispravak i pravo na prenosivost podataka.

Svrha obrade prikupljenih podataka

Podaci o korisniku prikupljaju se kako bi Vlasnik mogao pružati svoje usluge, kao i za sljedeće svrhe: kontaktiranje korisnika, komentiranje sadržaja, upravljanje kontaktima i slanje poruka, upravljanje plaćanjem, remarketing i bihevioralno ciljanje, statistika i oglašavanje.

Za dobivanje daljnjih detaljnih informacija o svrhama obrade i o osobnim podacima koji su konkretno relevantni za svaku svrhu, Korisnik može pogledati relevantne odjeljke ovog dokumenta.

Dettagli sul trattamento dei Dati Personali

Osobni podaci prikupljaju se u sljedeće svrhe i korištenjem sljedećih usluga:

Komentiranje sadržaja

Usluge komentara omogućuju Korisnicima da formuliraju i objave vlastite komentare u vezi sa sadržajem ove Aplikacije.
Ovisno o postavkama koje je odredio vlasnik, korisnici također mogu ostavljati komentare anonimno. Ako postoji e-pošta među osobnim podacima koje je korisnik objavio, to se može koristiti za slanje obavijesti o komentarima u vezi s istim sadržajem. Korisnici su odgovorni za sadržaj svojih komentara.
U slučaju da je instaliran servis komentara trećih strana, moguće je da, čak i ako Korisnici ne koriste servis komentara, isti prikuplja podatke o prometu koji se odnose na stranice na kojima je servis komentara instaliran.

Izravno upravlja sustavom komentara (ova aplikacija)

Ova aplikacija ima vlastiti sustav komentiranja sadržaja.

Prikupljeni osobni podaci: prezime; elektronička pošta; ime; telefonski broj.

Kontaktirajte korisnika

Obrazac za kontakt (ova aplikacija)

Ispunjavanjem obrasca za kontakt sa svojim Podacima, Korisnik pristaje na njihovu upotrebu za odgovaranje na zahtjeve za informacijama, ponudama ili bilo koje druge vrste navedene u zaglavlju obrasca.

Prikupljeni osobni podaci: CAP; Grad; prezime; elektronička pošta; adresa; ime; telefonski broj; pokrajina.

Lista za slanje e-pošte ili bilten (ova aplikacija)

Registracijom na mailing listu ili newsletter, Korisnikova adresa e-pošte automatski se dodaje na popis kontakata na koje se mogu slati poruke e-pošte koje sadrže informacije, uključujući komercijalne i promotivne informacije, koje se odnose na ovu aplikaciju. Korisnikova adresa e-pošte također se može dodati na ovaj popis kao rezultat registracije u ovoj aplikaciji ili nakon kupnje.

Prikupljeni osobni podaci: CAP; Grad; prezime; elektronička pošta; adresa; ime; telefonski broj; pokrajina.

Kontakt putem telefona (ova aplikacija)

Korisnici koji su dali svoj telefonski broj mogu se kontaktirati u komercijalne ili promotivne svrhe u vezi s ovom aplikacijom, kao i za ispunjavanje zahtjeva za podršku.

Prikupljeni osobni podaci: broj telefona.

Upravljanje kontaktima i slanje poruka

Ova vrsta usluge omogućuje vam upravljanje bazom podataka kontakata e-pošte, telefonskih kontakata ili kontakata bilo koje druge vrste, koji se koriste za komunikaciju s korisnikom.
Ove usluge također mogu omogućiti prikupljanje podataka koji se odnose na datum i vrijeme pregledavanja poruka od strane Korisnika, kao i interakciju Korisnika s njima, kao što su podaci o klikovima na poveznice umetnute u poruke.

Skebby (Skebby – Mobile Solution S.r.l.)

Skebby je usluga upravljanja telefonskim i komunikacijskim kontaktima koju pruža Skebby – Mobile Solution S.r.l.

Prikupljeni osobni podaci: broj telefona.

Mjesto liječenja: Italia – Privacy Policy.

Upravljanje plaćanjem

Usluge upravljanja plaćanjem omogućuju ovoj aplikaciji obradu plaćanja kreditnom karticom, bankovnim prijenosom ili drugim instrumentima. Podatke koji se koriste za plaćanje preuzima izravno operater tražene usluge plaćanja bez da ih ova Aplikacija ni na koji način obrađuje.
Neke od ovih usluga također mogu dopustiti zakazano slanje poruka Korisniku, poput e-pošte koja sadrži račune ili obavijesti o plaćanju.

PayPal (Paypal)

PayPal je usluga plaćanja koju pruža PayPal Inc., a koja Korisniku omogućuje online plaćanja.

Prikupljeni osobni podaci: različite vrste podataka kako je navedeno u politici privatnosti usluge.

Mjesto obrade: Konzultirajte Paypal politiku privatnosti

– Privacy Policy.

Oglašavanje

Ova vrsta usluge omogućuje korištenje Podataka Korisnika u komercijalne komunikacijske svrhe u različitim oblicima oglašavanja, poput bannera, također u odnosu na interese Korisnika.
To ne znači da se svi osobni podaci koriste u tu svrhu. Podaci i uvjeti korištenja navedeni su u nastavku.
Neke od dolje navedenih usluga mogu koristiti kolačiće za identifikaciju Korisnika ili koristiti tehniku ​​bihevioralnog ponovnog ciljanja, tj. prikazivanje personaliziranih oglasa na temelju Korisnikovih interesa i ponašanja, također otkrivenih izvan ove Aplikacije. Za više informacija o tome, predlažemo da provjerite pravila privatnosti odgovarajućih usluga.
Uz opcije isključivanja koje nude dolje navedene usluge, Korisnik može isključiti primanje kolačića koji se odnose na uslugu treće strane posjetom stranici za isključivanje Inicijative za mrežno oglašavanje.

Direct Email Marketing (DEM) (ovu aplikaciju)

Ova Aplikacija koristi korisničke podatke za slanje ponuda komercijalne prirode koje se odnose na usluge i proizvode koje pružaju treće strane ili koje nisu povezane s proizvodom ili uslugom koju nudi ova Aplikacija.
Prikupljeni osobni podaci: e-mail

Remarketing e behavioral targeting

 

Ova vrsta usluge omogućuje ovoj aplikaciji i njezinim partnerima komunikaciju, optimizaciju i posluživanje oglasa na temelju prethodne upotrebe ove aplikacije od strane korisnika.
Ova se aktivnost provodi praćenjem podataka o korištenju i korištenjem kolačića, informacija koje se prenose partnerima s kojima je povezana aktivnost remarketinga i bihevioralnog ciljanja.
Uz mogućnost isključenja koje nude dolje navedene usluge, Korisnik može odabrati isključenje primanja kolačića koji se odnose na uslugu treće strane posjetom stranica za isključivanje Inicijative mrežnog oglašavanja.

Facebook Custom Audience (Facebook, Inc.)

Facebook Custom Audience

je usluga remarketinga i bihevioralnog ciljanja koju pruža Facebook, Inc. koja povezuje aktivnost ove aplikacije s Facebookovom oglašivačkom mrežom.

Prikupljeni osobni podaci:

Cookie; email.

Mjesto obrade: Sjedinjene Američke Države – Privacy Policy – Opt Out. Subjekt koji se pridržava Privacy Shield.

Facebook Remarketing (Facebook, Inc.)

Facebook Remarketing je usluga remarketinga i bihevioralnog ciljanja koju pruža Facebook, Inc. koja povezuje aktivnost ove aplikacije s Facebookovom oglašivačkom mrežom.

Prikupljeni osobni podaci: kolačići; Podaci o korištenju.

Mjesto obrade: Sjedinjene Američke Države

– Privacy Policy – Opt Out. Subjekt koji se pridržava Privacy Shield.

Remarketing con Google Analytics (Google LLC)

Remarketing s Google Analyticsom je usluga remarketinga i bihevioralnog ciljanja koju pruža Google LLC koja povezuje aktivnost praćenja koju obavlja Google Analytics i njegovi kolačići s oglašivačkom mrežom Google Ads i Doubleclick kolačićem.

Prikupljeni osobni podaci: kolačići; Podaci o korištenju.

Mjesto obrade: Sjedinjene Američke Države

– Privacy Policy – Opt Out. Subjekt koji se pridržava Privacy Shielda.

Remarketing Google Ads (Google LLC)

Google Ads Remarketing je usluga remarketinga i bihevioralnog ciljanja koju pruža Google LLC koja povezuje aktivnost ove aplikacije s Google Ads oglašivačkom mrežom i DoubleClick kolačićem.

 

Korisnici mogu odabrati da ne koriste Google kolačiće za personalizaciju oglasa tako da posjete Googleove Postavke oglasa .

Prikupljeni osobni podaci: kolačići; Podaci o korištenju.

Mjesto obrade: Sjedinjene Američke Države– Privacy Policy – Opt Out.Subjekt koji se pridržava Privacy Shielda.

Google Ad Manager Audience Extension (Google Inc.)

Google Ad Manager Audience Extensionje usluga remarketinga i bihevioralnog ciljanja koju pruža Google LLC koja prati posjetitelje ove aplikacije i omogućuje odabranim partnerima za oglašavanje da im prikazuju prilagođene oglase na webu.

Prikupljeni osobni podaci: kolačići; Podaci o korištenju.

Mjesto obrade: Sjedinjene Američke Države– Privacy Policy – Opt Out. Subjekt koji se pridržava Privacy Shielda.

 

statistika

Usluge sadržane u ovom odjeljku omogućuju Voditelju obrade podataka praćenje i analizu podataka o prometu te se koriste za praćenje ponašanja Korisnika.

Praćenje konverzija prema AdEspresso (Creative Web Srl)

AdEspresso praćenje konverzija statistička je usluga koju pruža Creative Web Srl koja povezuje podatke s Facebook oglašivačke mreže s radnjama koje se izvode unutar ove aplikacije.

Prikupljeni osobni podaci: kolačići; Podaci o korištenju.

Mjesto liječenja: Italia – Privacy Policy.

Praćenje konverzija Facebook oglasa (Facebook pixel) (Facebook, Inc.)

Praćenje konverzija Facebook oglasa (Facebook pixel) statistička je usluga koju pruža Facebook, Inc. koja povezuje podatke iz Facebook oglašivačke mreže s radnjama koje se izvode unutar ove Aplikacije. Facebook piksel prati konverzije koje se mogu pripisati oglasima na Facebooku, Instagramu i Audience Networku.

Prikupljeni osobni podaci: kolačići; Podaci o korištenju.

Mjesto obrade: Sjedinjene Američke Države– Privacy Policy.Subjekt koji se pridržava Privacy Shielda.

Google Ads praćenje konverzija (Google Inc.)

Google Ads praćenje konverzija statistička je usluga koju pruža Google Inc. koja povezuje podatke s Google Ads oglašivačke mreže s radnjama koje se izvode unutar ove aplikacije.

Prikupljeni osobni podaci: kolačići; Podaci o korištenju.

Mjesto obrade: Sjedinjene Američke Države– Privacy Policy. Subjekt koji se pridržava Privacy Shielda.

Praćenje konverzija Twitter Ads (Twitter, Inc.)

Praćenje konverzija Twitter oglasa statistička je usluga koju pruža Twitter, Inc. koja povezuje podatke iz oglašivačke mreže Twitter s radnjama koje se izvode unutar ove aplikacije.

Prikupljeni osobni podaci: kolačići; Podaci o korištenju.

Mjesto obrade: Sjedinjene Američke Države– Privacy Policy. Subjekt koji se pridržava Privacy Shielda.

Yahoo Advertising (Yahoo! Inc.) praćenje konverzija

Yahoo Advertising praćenje konverzija statistička je usluga koju pruža Yahoo! Inc. koji povezuje podatke s Yahoo oglasne mreže s radnjama koje se izvode unutar ove aplikacije.

Prikupljeni osobni podaci: kolačići; Podaci o korištenju.

Mjesto obrade: Sjedinjene Američke Države– Privacy Policy.

Statistika prikupljena izravno (ova aplikacija)

Ova aplikacija koristi interni sustav statistike koji ne uključuje treće strane.

Prikupljeni osobni podaci: kolačići; Podaci o korištenju.

Saznajte više o osobnim podacima

Online prodaja robe i usluga

Prikupljeni osobni podaci koriste se za pružanje usluga Korisniku ili za prodaju proizvoda, uključujući plaćanje i moguću dostavu. Osobni podaci prikupljeni za dovršenje plaćanja mogu biti oni koji se odnose na kreditnu karticu, tekući račun korišten za prijenos ili druge pružene instrumente plaćanja. Podaci o plaćanju prikupljeni ovom aplikacijom ovise o korištenom sustavu plaćanja.

Prava korisnika
Korisnici mogu ostvariti određena prava u odnosu na podatke koje obrađuje Vlasnik.

U slučaju vrhunske zaštite, Korisnik može ostvariti sva dolje navedena prava. U svakom drugom slučaju, Korisnik može kontaktirati vlasnika kako bi saznao koja su prava primjenjiva u njegovom slučaju i kako ih ostvariti.

Konkretno, Korisnik ima pravo:

povući privolu u bilo kojem trenutku. Korisnik može opozvati prethodno danu privolu za obradu svojih Osobnih podataka.

usprotiviti se obradi svojih podataka. Korisnik se može usprotiviti obradi svojih podataka kada se to dogodi na pravnoj osnovi koja nije privola. Daljnje pojedinosti o pravu na prigovor navedene su u odjeljku u nastavku.
pristupiti svojim podacima Korisnik ima pravo dobiti informacije o podacima koje Voditelj obrade obrađuje, o određenim aspektima obrade te dobiti kopiju podataka koji se obrađuju.
provjerite i tražite ispravak. Korisnik može provjeriti točnost svojih Podataka i zatražiti njihovo ažuriranje ili ispravak.
dobiti ograničenje liječenja. Kada su ispunjeni određeni uvjeti, Korisnik može zatražiti ograničenje obrade svojih Podataka. U tom slučaju Voditelj obrade podataka neće obrađivati ​​Podatke u bilo koju drugu svrhu osim njihovog očuvanja.
ishoditi poništenje ili uklanjanje svojih osobnih podataka. Kada su ispunjeni određeni uvjeti, Korisnik može zatražiti poništenje svojih podataka od strane Vlasnika.
primiti svoje podatke ili ih prenijeti drugom vlasniku. Korisnik ima pravo primiti svoje Podatke u strukturiranom formatu, uobičajeno korištenom i čitljivom automatskim uređajem te, gdje je to tehnički izvedivo, ostvariti njihov nesmetani prijenos drugom nositelju. Ova odredba je primjenjiva kada se Podaci obrađuju automatiziranim alatima i obrada se temelji na privoli Korisnika, na ugovoru u kojem je Korisnik strana ili na ugovornim mjerama povezanim s njim.
predložiti žalbu. Korisnik može podnijeti prigovor nadležnom tijelu za nadzor zaštite osobnih podataka ili pokrenuti sudski postupak.
Detalji o pravu na prigovor
Kada se Osobni podaci obrađuju u javnom interesu, u izvršavanju javnih ovlasti dodijeljenih Voditelju obrade podataka ili radi ostvarivanja legitimnog interesa Voditelja obrade podataka, Korisnici imaju pravo prigovora na obradu iz razloga povezanih s njihovom posebnom situacijom.

Podsjećamo korisnike da, ako se njihovi podaci obrađuju u svrhe izravnog marketinga, mogu prigovoriti obradi bez navođenja razloga. Kako bi saznali obrađuje li Voditelj obrade podatke u svrhe izravnog marketinga, Korisnici mogu pogledati odgovarajuće odjeljke ovog dokumenta.

Kako ostvariti svoja prava
Za ostvarivanje prava Korisnika, Korisnici mogu uputiti zahtjev na kontakt podatke Vlasnika navedene u ovom dokumentu. Zahtjevi se podnose bez naknade i obrađuju se od strane Voditelja obrade u najkraćem mogućem roku, u svakom slučaju unutar mjesec dana.

Primjenjivost više razine zaštite
Dok se većina odredbi ovog dokumenta odnosi na sve korisnike, neke su izričito podložne primjenjivosti više razine zaštite na obradu osobnih podataka.

Ova vrhunska razina zaštite uvijek je zajamčena kada tretman:

obavlja voditelj obrade podataka sa sjedištem u EU; to jest
odnosi se na osobne podatke korisnika koji se nalaze u EU i funkcionalan je za ponudu roba ili usluga uz naknadu ili besplatno takvim korisnicima; to jest
odnosi se na osobne podatke korisnika koji se nalaze u EU i omogućuje Vlasniku praćenje ponašanja takvih korisnika u mjeri u kojoj se takvo ponašanje događa unutar Unije.
Politika kolačića
Ova aplikacija koristi kolačiće. Kako bi saznao više i pregledao detaljne informacije, Korisnik može pogledati Politiku kolačića.

Saznajte više o liječenju
Obrana na sudu
Vlasnik može koristiti osobne podatke Korisnika na sudu ili u pripremnim fazama za njihovu konačnu uspostavu za obranu od zlouporabe u korištenju ove Aplikacije ili povezanih Usluga od strane Korisnika.
Korisnik izjavljuje da je upoznat da Vlasnik može biti obvezan otkriti Podatke prema nalogu javnih tijela.

Konkretne informacije
Na zahtjev Korisnika, uz informacije sadržane u ovoj politici privatnosti, ova Aplikacija može pružiti Korisniku dodatne i kontekstualne informacije u vezi s određenim Uslugama ili prikupljanjem i obradom Osobnih podataka.

Dnevnici sustava i održavanja
Za potrebe vezane uz rad i održavanje, ova Aplikacija i sve usluge trećih strana koje ona koristi mogu prikupljati zapisnike sustava, tj. datoteke koje bilježe interakcije i koje također mogu sadržavati osobne podatke, kao što je IP adresa korisnika.

Podaci koji nisu sadržani u ovoj politici
Dodatne informacije u vezi s obradom Osobnih podataka mogu se u bilo kojem trenutku zatražiti od Voditelja obrade putem podataka za kontakt.

Odgovor na zahtjeve “Ne prati”.
Ova aplikacija ne podržava zahtjeve “Ne prati”.
Kako bi saznali podržavaju li ih bilo koje korištene usluge trećih strana, korisnik se poziva da pogleda odgovarajuće politike privatnosti.

Promjene ove politike privatnosti
Voditelj obrade zadržava pravo izmjene ove politike privatnosti u bilo kojem trenutku obavještavanjem Korisnika na ovoj stranici i, ako je moguće, na ovoj aplikaciji kao i, ako je tehnički i zakonski izvedivo, slanjem obavijesti Korisnicima putem jednog od kontakt podatke koje posjeduje Voditelj obrade podataka. Stoga, molimo vas da redovito provjeravate ovu stranicu, pozivajući se na datum zadnje izmjene naveden na dnu.

Ukoliko se promjene odnose na tretmane čija je pravna osnova privola, Voditelj obrade će po potrebi ponovno prikupiti privolu Korisnika.

Definicije i pravne reference
Osobni podaci (ili podaci)
Osobni podatak je svaka informacija koja, izravno ili neizravno, također u vezi s bilo kojom drugom informacijom, uključujući osobni identifikacijski broj, čini fizičku osobu identificiranom ili prepoznatljivom.

Podaci o korištenju
Ovo su informacije prikupljene automatski putem ove aplikacije (također iz aplikacija trećih strana integriranih u ovu aplikaciju), uključujući: IP adrese ili nazive domena računala koje koristi korisnik koji se povezuje s ovom aplikacijom, adrese u URI notaciji (Uniform Resource Identifier) , vrijeme zahtjeva, način korišten za prosljeđivanje zahtjeva poslužitelju, veličina datoteke dobivene kao odgovor, brojčani kod koji označava status odgovora poslužitelja (uspješan, pogreška, itd.) država podrijetlo, karakteristike preglednika i operativnog sustava koje koristi posjetitelj, različite vremenske konotacije posjeta (na primjer, vrijeme provedeno na svakoj stranici) i pojedinosti koje se odnose na itinerer koji se prati unutar Aplikacije, s posebnim osvrtom na slijed pregledavane stranice, parametre koji se odnose na operativni sustav i IT okruženje Korisnika.

Korisnik
Pojedinac koji koristi ovu aplikaciju koji se, osim ako nije drugačije navedeno, podudara sa zainteresiranom stranom.

Zainteresiran
Fizička osoba na koju se Osobni podaci odnose.

Obrađivač podataka (ili upravitelj)
Fizička osoba, pravna osoba, javna uprava i bilo koje drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime Voditelja obrade podataka, sukladno onome što je navedeno u ovoj politici privatnosti.

Kontrolor podataka (ili vlasnik)
Fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, služba ili drugo tijelo koje pojedinačno ili zajedno s drugima utvrđuje svrhe i načine obrade osobnih podataka te usvojene alate, uključujući sigurnosne mjere u vezi s funkcioniranjem i korištenjem ove Aplikacije. Voditelj obrade podataka, osim ako nije drugačije navedeno, vlasnik je ove Aplikacije.

Ova aplikacija
Hardverski ili softverski alat putem kojeg se prikupljaju i obrađuju osobni podaci korisnika.

Servis
Usluga koju pruža ova Aplikacija kako je opisano u relativnim uvjetima (ako su dostupni) i na ovoj stranici/aplikaciji.

Europska unija (ili EU)
Osim ako nije drugačije navedeno, svako pozivanje na Europsku uniju sadržano u ovom dokumentu namijenjeno je proširenju na sve sadašnje države članice Europske unije i Europskog gospodarskog prostora.

Kolačići
Mali dio podataka pohranjenih unutar uređaja Korisnika.

Pravne reference
Ova izjava o privatnosti pripremljena je na temelju više zakonodavnih sustava, uključujući članke 13. i 14. Uredbe (EU) 2016/679.

Osim ako nije drugačije navedeno, ova se izjava o privatnosti odnosi isključivo na ovu aplikaciju.

This site is not a part of the Facebook website or Facebook Inc. Additionally, this site is NOT endorsed by Facebook in any way. FACEBOOK is a trademark of FACEBOOK, Inc. Ova stranica nije dio web stranice Facebooka ili Facebook Inc.. Također, Facebook ni na koji način ne podržava ovu stranicu. FACEBOOK je zaštitni znak tvrtke FACEBOOK, Inc. Slike proizvoda na ovoj prodajnoj stranici služe samo u ilustrativne svrhe. Stoga primljeni proizvod i svi darovi mogu varirati ovisno o dostupnosti na zalihama. Ova stranica sadrži brendirane proizvode koji imaju sva potrebna dopuštenja za korištenje u promotivne svrhe. Ova stranica promiče proizvode koji se prodaju putem partnerskog sustava, a proizvode prikazane na ovoj stranici promiče naša stranica u zamjenu za proviziju.

©2023 RibassoItalia. Sva prava pridržana.