Privacy Policy RO

Această aplicație colectează anumite date cu caracter personal ale utilizatorilor săi.

Utilizatorii pot fi supuși unor niveluri diferite de protecție. Prin urmare, unii Utilizatori beneficiază de o protecție mai mare. Informații suplimentare privind criteriile de protecție pot fi găsite în secțiunea de aplicabilitate.

Tipuri de date colectate

Printre datele cu caracter personal colectate de această aplicație, fie în mod autonom, fie prin intermediul unor terțe părți, se numără: nume; prenume; număr de telefon; adresă; provincie; e-mail; cod poștal; oraș; Cookie-uri; Date de utilizare.

Detaliile complete privind fiecare tip de date colectate sunt furnizate în secțiunile dedicate ale acestei politici de confidențialitate sau prin intermediul unor texte informative specifice afișate înainte de colectarea datelor.
Datele cu caracter personal pot fi furnizate în mod liber de către Utilizator sau, în cazul Datelor de Utilizare, colectate automat în timpul utilizării acestei Aplicații.

Cu excepția cazului în care se specifică altfel, toate Datele solicitate de această Aplicație sunt obligatorii. În cazul în care Utilizatorul refuză să le comunice, este posibil ca această Aplicație să fie în imposibilitatea de a furniza Serviciul. În cazurile în care această Aplicație indică anumite Date ca fiind opționale, Utilizatorii sunt liberi să se abțină de la comunicarea acestor Date, fără consecințe asupra disponibilității Serviciului sau a funcționării acestuia.

Utilizatorii care au îndoieli cu privire la care Date sunt obligatorii sunt încurajați să contacteze Operatorul de date.
Posibila utilizare a Cookie-urilor – sau a altor instrumente de urmărire – de către această Aplicație sau de către proprietarii serviciilor terțe utilizate de această Aplicație, cu excepția cazului în care se specifică altfel, are ca scop furnizarea Serviciului solicitat de către Utilizator, pe lângă scopurile suplimentare descrise în acest document și în Politica privind Cookie-urile, dacă este disponibilă.

Utilizatorul își asumă răspunderea pentru datele personale ale terților obținute, publicate sau partajate prin intermediul acestei Aplicații și garantează că are dreptul de a le comunica sau disemina, exonerând Proprietarul de orice responsabilitate față de terți.

Metoda și locul de prelucrare a datelor

Modalități de tratament

Operatorul de date ia măsuri de securitate adecvate pentru a preveni accesul neautorizat, divulgarea, modificarea sau distrugerea datelor cu caracter personal.

Prelucrarea se realizează cu ajutorul unor instrumente informatice și/sau telematice, cu metode de organizare și logice strict legate de scopurile indicate. Pe lângă Operatorul de date, în unele cazuri, pot avea acces la Date, în afară de Operatorul de date, și alți subiecți implicați în organizarea acestei Aplicații (administrativ, vânzări, marketing, juridic, administratori de sistem) sau subiecți externi (cum ar fi terți furnizori de servicii tehnice, curieri poștali, furnizori de găzduire, companii IT, agenții de comunicare), de asemenea, numiți, dacă este necesar, în calitate de Operatori de date de către Operatorul de date. Lista actualizată a procesatorilor de date poate fi solicitată oricând de la Operatorul de date.

Temeiul juridic pentru prelucrare

Operatorul prelucrează datele cu caracter personal referitoare la utilizator în cazul în care este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

 • Utilizatorul și-a dat consimțământul pentru unul sau mai multe scopuri specifice; Notă: în unele jurisdicții, Operatorului i se poate permite să prelucreze datele cu caracter personal fără consimțământul Utilizatorului sau oricare dintre celelalte temeiuri juridice specificate mai jos, până când Utilizatorul se opune (“opts-out”) unei astfel de prelucrări. Cu toate acestea, acest lucru nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este reglementată de legislația europeană privind protecția datelor cu caracter personal;
  prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract cu Utilizatorul și/sau pentru îndeplinirea măsurilor precontractuale;
  prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale la care este supus Operatorul;
  prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau în exercitarea autorității publice cu care este învestit Operatorul;
  prelucrarea este necesară pentru urmărirea interesului legitim al operatorului sau al unor terțe părți.

  Cu toate acestea, este întotdeauna posibil să se solicite Operatorului de date să clarifice temeiul juridic concret al fiecărei prelucrări și, în special, să precizeze dacă prelucrarea se bazează pe lege, este impusă de un contract sau este necesară pentru încheierea unui contract.

Locație

Datele sunt prelucrate la sediul operatorului de date și în orice alt loc în care se află părțile implicate în prelucrare. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați Operatorul de date.
Datele cu caracter personal ale Utilizatorului pot fi transferate într-o altă țară decât cea în care se află Utilizatorul. Pentru mai multe informații privind locul de prelucrare, Utilizatorul poate consulta secțiunea privind detaliile de prelucrare a datelor cu caracter personal.

În cazul unei protecții mai ridicate, Utilizatorul are dreptul de a obține informații cu privire la temeiul juridic al transferului de Date în afara Uniunii Europene sau către o organizație internațională de drept internațional public sau formată din două sau mai multe țări, cum ar fi ONU, precum și cu privire la măsurile de securitate luate de Operator pentru a proteja Datele.

În cazul în care are loc unul dintre transferurile tocmai descrise, Utilizatorul poate consulta secțiunile respective ale acestui document sau poate solicita informații de la Operator, contactându-l la datele de contact indicate la început.

Perioada de stocare

Datele sunt procesate și stocate pentru perioada de timp cerută de scopurile pentru care au fost colectate.

Prin urmare:

Datele cu caracter personal colectate în scopuri legate de executarea unui contract între operator și utilizator vor fi păstrate până la finalizarea executării contractului respectiv.
Datele cu caracter personal colectate în scopuri legate de interesul legitim al Operatorului de date vor fi păstrate până la satisfacerea acestui interes. Utilizatorul poate obține informații suplimentare cu privire la interesul legitim urmărit de Operator în secțiunile relevante ale acestui document sau contactând Operatorul.

În cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul Utilizatorului, Operatorul poate păstra datele cu caracter personal mai mult timp până când acest consimțământ este revocat. În plus, Operatorul poate fi obligat să păstreze Datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă de timp în conformitate cu o obligație legală sau prin ordinul unei autorități.

La sfârșitul perioadei de păstrare, datele cu caracter personal vor fi șterse. Prin urmare, la sfârșitul acestei perioade, dreptul de acces, de anulare, de rectificare și dreptul la portabilitatea datelor nu mai pot fi exercitate.

Scopurile prelucrării datelor

Datele utilizatorului sunt colectate pentru a permite Operatorului de date să furnizeze serviciile sale, precum și în următoarele scopuri: contactarea utilizatorului, comentarea conținutului, gestionarea contactelor și trimiterea de mesaje, gestionarea plăților, remarketing și direcționarea comportamentală, statistici și publicitate.

Pentru a obține informații mai detaliate despre scopurile prelucrării și despre Datele cu caracter personal relevante în mod concret pentru fiecare scop, Utilizatorul poate consulta secțiunile relevante din acest document.

Detalii privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt colectate în următoarele scopuri și prin intermediul următoarelor servicii:

Comentariu de conținut

Serviciile de comentarii permit utilizatorilor să formuleze și să facă publice propriile comentarii cu privire la conținutul acestei aplicații.
În funcție de setările decise de către Proprietar, Utilizatorii pot, de asemenea, să își lase comentariile în mod anonim. În cazul în care datele cu caracter personal furnizate de Utilizator includ e-mailul, acesta poate fi utilizat pentru a trimite notificări privind comentariile referitoare la același conținut. Utilizatorii sunt responsabili pentru conținutul comentariilor lor.
În cazul în care este instalat un serviciu de comentarii furnizat de terți, este posibil ca, chiar dacă Utilizatorii nu utilizează serviciul de comentarii, acesta să colecteze date de trafic referitoare la paginile pe care este instalat serviciul de comentarii.

Sistem de comentarii gestionat direct (această aplicație)

Această aplicație dispune de un sistem propriu de comentariu al conținutului.

Date cu caracter personal colectate: nume de familie; e-mail; prenume; număr de telefon.

 

Contactarea utilizatorului

Formular de contact (această aplicație)

Utilizatorul, prin completarea formularului de contact cu datele sale, consimte la utilizarea acestor date pentru a răspunde la cererile de informații, oferte de preț sau de orice altă natură indicate în antetul formularului.

Date cu caracter personal colectate: Cod poștal; localitate; nume; prenume; e-mail; adresă; nume; număr de telefon; provincie.

Listă de corespondență sau buletin informativ (prezenta cerere)

Prin înscrierea în lista de corespondență sau în newsletter, adresa de e-mail a utilizatorului este adăugată automat la o listă de contacte cărora le pot fi trimise mesaje de e-mail care conțin informații, inclusiv de natură comercială și promoțională, referitoare la această aplicație. Adresa de e-mail a Utilizatorului poate fi, de asemenea, adăugată la această listă ca urmare a înregistrării la această Aplicație sau după efectuarea unei achiziții.

Date cu caracter personal colectate: Cod poștal; oraș; nume de familie; e-mail; adresă; prenume; număr de telefon; provincie.

Contact prin telefon (această cerere)

Utilizatorii care și-au furnizat numărul de telefon pot fi contactați în scopuri comerciale sau promoționale legate de această aplicație, precum și pentru a răspunde cererilor de asistență.

Date cu caracter personal colectate: numărul de telefon.

Gestionarea contactelor și trimiterea de mesaje

Acest tip de serviciu permite gestionarea unei baze de date de contacte de e-mail, contacte telefonice sau contacte de orice alt tip utilizate pentru a comunica cu utilizatorul.
Aceste servicii pot colecta, de asemenea, date privind data și ora la care Utilizatorul vizualizează mesajele, precum și interacțiunea Utilizatorului cu acestea, cum ar fi informații privind clicurile pe linkurile din mesaje.

Skebby (Skebby – Mobile Solution S.r.l.)

Skebby este un serviciu de gestionare a contactelor telefonice și a comunicațiilor furnizat de Skebby – Mobile Solution S.r.l.

Date cu caracter personal colectate: număr de telefon.

Locul de prelucrare: Italia – Privacy Policy.

Managementul plăților

Serviciile de procesare a plăților permit acestei aplicații să proceseze plăți prin card de credit, transfer bancar sau alte mijloace. Datele utilizate pentru plată sunt achiziționate direct de către operatorul serviciului de plată solicitat, fără a fi prelucrate în vreun fel de către această Aplicație.
Unele dintre aceste servicii pot permite, de asemenea, trimiterea programată de mesaje către Utilizator, cum ar fi e-mailuri care conțin facturi sau notificări de plată.

PayPal (Paypal)

PayPal este un serviciu de plată furnizat de PayPal Inc., care permite Utilizatorului să efectueze plăți online.

Date cu caracter personal colectate: diverse tipuri de date, așa cum se specifică în politica de confidențialitate a serviciului.

Locul de prelucrare: Consultați politica de confidențialitate a PayPal.– Privacy Policy.

Publicitate

Aceste tipuri de servicii permit utilizarea datelor utilizatorului în scopul comunicării comerciale în diferite forme de publicitate, cum ar fi bannerele, de asemenea legate de interesele utilizatorului.
Acest lucru nu înseamnă că toate Datele cu caracter personal sunt utilizate în acest scop. Datele și condițiile de utilizare sunt prezentate mai jos.
Unele dintre serviciile menționate mai jos pot utiliza Cookie-uri pentru a identifica Utilizatorul sau pot utiliza tehnica de retargetare comportamentală, adică afișarea de reclame adaptate la interesele și comportamentul Utilizatorului, detectate și în afara acestei Aplicații. Pentru mai multe informații în acest sens, vă sugerăm să consultați politicile de confidențialitate ale serviciilor respective.
În plus față de posibilitățile de renunțare oferite de serviciile de mai jos, Utilizatorul poate renunța la primirea de cookie-uri de la un serviciu terț, vizitând pagina de renunțare a Network Advertising Initiative.

Direct Email Marketing (DEM) (această aplicație)
Această aplicație utilizează datele utilizatorului pentru a trimite propuneri de natură comercială referitoare la servicii și produse furnizate de terți sau care nu au legătură cu produsul sau serviciul furnizat de această aplicație.
Date cu caracter personal colectate: e-mail.

Remarketing și targetare comportamentală

 

Acest tip de serviciu permite acestei aplicații și partenerilor săi să comunice, să optimizeze și să difuzeze reclame pe baza utilizării anterioare a acestei aplicații de către utilizator.
Această activitate se realizează prin urmărirea Datelor de utilizare și prin utilizarea de Cookie-uri, informații care sunt transferate partenerilor la care este legată activitatea de remarketing și targetare comportamentală.
În plus față de posibilitățile de renunțare oferite de serviciile de mai jos, Utilizatorul poate renunța la primirea de cookie-uri de la un serviciu terț vizitând pagina de renunțare a Network Advertising Initiative.

Facebook Custom Audience (Facebook, Inc.)

Facebook Custom Audience este un serviciu de remarketing și de targetare comportamentală furnizat de Facebook, Inc. care leagă activitatea acestei Aplicații cu rețeaua de publicitate Facebook.

Date cu caracter personal colectate: Cookie; e-mail.

Locul de prelucrare: Statele Unite ale Americii– Privacy Policy – Opt Out. Aderă la Scutul de confidențialitate.

Facebook Remarketing (Facebook, Inc.)

Facebook Remarketing este un serviciu de remarketing și targetare comportamentală furnizat de Facebook, Inc. care leagă activitatea acestei Aplicații cu rețeaua de publicitate Facebook.

Date cu caracter personal colectate: Cookie-uri; Date de utilizare.

Locul de prelucrare: Statele Unite ale Americii– Privacy Policy – Opt Out. Aderă la Scutul de confidențialitate.

Remarketing cu Google Analytics (Google LLC)

Remarketing cu Google Analytics este un serviciu de remarketing și de direcționare comportamentală furnizat de Google LLC care leagă activitatea de urmărire efectuată de Google Analytics și de cookie-urile sale de rețeaua de publicitate Google Ads și de cookie-ul Doubleclick.

Date cu caracter personal colectate: Cookie; Date de utilizare.

Locul de prelucrare: Statele Unite ale Americii – Privacy Policy – Opt Out. Aderă la Scutul de confidențialitate.

Remarketing Google Ads (Google LLC)

Remarketing Google Ads este un serviciu de remarketing și targetare comportamentală furnizat de Google LLC care leagă activitatea acestei Aplicații de rețeaua de publicitate Google Ads și de cookie-ul DoubleClick.

 

Utilizatorii pot renunța la cookie-urile Google pentru personalizarea anunțurilor vizitând Setări anunțuri Google.

Date cu caracter personal colectate: Cookie; Date de utilizare.

Locul de prelucrare: Statele Unite ale Americii – Privacy Policy – Opt Out. Aderă la Scutul de confidențialitate.

Google Ad Manager Audience Extension (Google Inc.)

Google Ad Manager Audience Extension este un serviciu de remarketing și de targetare comportamentală furnizat de Google LLC, care urmărește vizitatorii acestei Aplicații și permite partenerilor publicitari selectați să le afișeze anunțuri personalizate în cadrul web.

Date cu caracter personal colectate: Cookie-uri; Date de utilizare.

Locul de prelucrare: Statele Unite ale Americii – Privacy Policy – Opt Out. Aderă la Scutul de confidențialitate.

 

Statistici

Serviciile cuprinse în această secțiune permit Operatorului de date să monitorizeze și să analizeze datele de trafic și servesc la urmărirea comportamentului utilizatorului.

Monitorizarea conversiilor AdEspresso (Creative Web Srl)

AdEspresso Conversion Monitoring este un serviciu de statistică furnizat de Creative Web Srl care leagă datele din rețeaua de publicitate Facebook cu acțiunile întreprinse în cadrul acestei Aplicații.

Date cu caracter personal colectate: Cookie; Date de utilizare.

Locul de prelucrare: Italia – Privacy Policy.

Urmărirea conversiilor Facebook Ads (Facebook pixel) (Facebook, Inc.)

Urmărirea conversiilor Facebook Ads (Facebook pixel) este un serviciu de statistică furnizat de Facebook, Inc. care leagă datele din rețeaua de anunțuri Facebook cu acțiunile efectuate în cadrul acestei aplicații. Pixelul Facebook monitorizează conversiile care pot fi atribuite Facebook Ads, Instagram și Audience Network.

Date cu caracter personal colectate: Cookie-uri; Date de utilizare.

Locul de prelucrare: Statele Unite ale Americii – Privacy Policy. Aderă la Scutul de confidențialitate.

Monitorizarea conversiilor prin Google Ads (Google Inc.)

Urmărirea conversiilor Google Ads este un serviciu de statistică furnizat de Google Inc. care leagă datele din rețeaua de anunțuri Google Ads de acțiunile efectuate în cadrul acestei aplicații.

Date cu caracter personal colectate: Cookie-uri; Date de utilizare.

Locul de prelucrare: Statele Unite ale Americii– Privacy Policy. Aderă la Scutul de confidențialitate.

Monitorizarea conversiilor Twitter Ads (Twitter, Inc.)

Urmărirea conversiilor Twitter Ads este un serviciu de statistică furnizat de Twitter, Inc. care leagă datele din rețeaua de anunțuri Twitter de acțiunile întreprinse în cadrul acestei Aplicații.

Date cu caracter personal colectate: Cookie-uri; Date de utilizare.

Locul de prelucrare: Statele Unite ale Americii– Privacy Policy. Aderă la Scutul de confidențialitate.

Yahoo Advertising Conversion Monitoring (Yahoo! Inc.)

Urmărirea conversiilor de către Yahoo Advertising este un serviciu de statistică furnizat de Yahoo! Inc. care leagă datele din rețeaua publicitară Yahoo cu acțiunile întreprinse în cadrul acestei aplicații.

Date cu caracter personal colectate: Cookie-uri; Date de utilizare.

Locul de prelucrare: Statele Unite ale Americii– Privacy Policy.

Statistici colectate direct (această aplicație)

Această aplicație utilizează un sistem statistic intern, care nu implică părți terțe.

Date cu caracter personal colectate: Cookie-uri; Date de utilizare.

Informații suplimentare privind datele cu caracter personal


Vânzarea de bunuri și servicii online

Datele cu caracter personal colectate sunt utilizate pentru furnizarea de servicii către utilizator sau pentru vânzarea de produse, inclusiv plata și posibila livrare. Datele cu caracter personal colectate pentru finalizarea plății pot fi cele referitoare la cardul de credit, la contul bancar utilizat pentru transfer sau la alte instrumente de plată furnizate. Datele de plată colectate de această Aplicație depind de sistemul de plată utilizat.

Drepturile utilizatorului
Utilizatorii își pot exercita anumite drepturi în legătură cu datele prelucrate de către Operatorul de date.

În cazul unei protecții superioare, Utilizatorul poate exercita toate drepturile prevăzute mai jos. În orice alt caz, Utilizatorul poate contacta Operatorul pentru a afla ce drepturi se aplică în cazul său și cum să le exercite.

În special, utilizatorul are dreptul de a

revoca consimțământul în orice moment. Utilizatorul poate revoca consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal exprimat anterior.
să se opună prelucrării Datelor sale. Utilizatorul se poate opune prelucrării Datelor sale atunci când aceasta se face pe un alt temei juridic decât consimțământul. Mai multe detalii privind dreptul de opoziție sunt prezentate în secțiunea de mai jos.
să aibă acces la Datele lor. Utilizatorul are dreptul de a obține informații cu privire la datele prelucrate de către operator, la anumite aspecte ale prelucrării și de a primi o copie a datelor prelucrate.
să verifice și să solicite rectificarea. Utilizatorul poate verifica corectitudinea Datelor sale și poate solicita actualizarea sau rectificarea acestora.
să obțină restricționarea prelucrării. Atunci când sunt îndeplinite anumite condiții, utilizatorul poate solicita restricționarea prelucrării datelor sale. În acest caz, Operatorul de date nu va prelucra Datele în alt scop decât cel al conservării acestora.
să obțină ștergerea sau eliminarea Datelor sale cu caracter personal. Atunci când sunt îndeplinite anumite condiții, Utilizatorul poate solicita ștergerea Datelor sale de către Operatorul de date.
să primească Datele lor sau să le transfere către un alt Operator de date. Utilizatorul are dreptul de a primi Datele sale într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat și, atunci când acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, de a le transfera fără impedimente către un alt operator de date. Această dispoziție se aplică atunci când Datele sunt prelucrate prin mijloace automatizate, iar prelucrarea se bazează pe consimțământul Utilizatorului, pe un contract la care Utilizatorul este parte sau pe măsuri contractuale legate de acesta.
Propunerea unei reclamații. Utilizatorul poate depune o plângere la autoritatea competentă de supraveghere a protecției datelor sau poate acționa în justiție.
Detalii privind dreptul de opoziție
Atunci când datele cu caracter personal sunt prelucrate în interes public, în exercitarea autorității publice cu care este învestit Operatorul sau în vederea urmăririi unui interes legitim al Operatorului, Utilizatorii au dreptul de a se opune prelucrării din motive legate de situația lor particulară.

Utilizatorilor li se reamintește că, în cazul în care datele lor sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, aceștia se pot opune prelucrării fără a oferi niciun motiv. Pentru a afla dacă Operatorul prelucrează Datele în scopuri de marketing direct, Utilizatorii pot consulta secțiunile respective din acest document.

Cum să vă exercitați drepturile
Pentru a-și exercita drepturile, Utilizatorii pot adresa o cerere la datele de contact ale Operatorului indicate în prezentul document. Cererile sunt depuse gratuit și sunt prelucrate de către Operator cât mai curând posibil, în orice caz în termen de o lună.

Aplicabilitatea nivelului superior de protecție
În timp ce majoritatea dispozițiilor prezentului document se aplică tuturor Utilizatorilor, unele dintre acestea fac obiectul în mod expres al aplicabilității unui nivel de protecție mai ridicat la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Acest nivel mai ridicat de protecție este întotdeauna garantat atunci când prelucrarea

este efectuată de către un operator de date stabilit în UE; sau
implică Date cu caracter personal ale Utilizatorilor aflați în UE și este funcțională pentru oferirea de bunuri sau servicii contra cost sau gratuite unor astfel de Utilizatori; sau
se referă la datele cu caracter personal ale utilizatorilor aflați în UE și permite operatorului de date să monitorizeze comportamentul acestor utilizatori în măsura în care acest comportament are loc în UE.
Politica privind cookie-urile
Această Aplicație utilizează Cookie-uri. Pentru a afla mai multe și pentru a vizualiza informațiile detaliate, Utilizatorul poate consulta Politica privind Cookie-urile.

Informații suplimentare privind prelucrarea
Apărare juridică
Datele cu caracter personal ale Utilizatorului pot fi utilizate de către Proprietar în cadrul procedurilor legale sau în fazele pregătitoare ale unor astfel de proceduri pentru a se apăra împotriva abuzurilor în utilizarea acestei Aplicații sau a Serviciilor conexe de către Utilizator.
Utilizatorul declară că este conștient de faptul că Operatorul de date poate fi obligat să divulge datele prin ordinul autorităților publice.

 

Informații specifice
La cererea Utilizatorului, în plus față de informațiile conținute în această politică de confidențialitate, această Aplicație poate furniza Utilizatorului informații suplimentare și contextuale cu privire la servicii specifice sau la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

Jurnalele și întreținerea sistemului
În scopul operării și întreținerii, această Aplicație și orice servicii terțe utilizate de aceasta pot colecta jurnale de sistem, adică fișiere care înregistrează interacțiunile și care pot conține, de asemenea, Date cu caracter personal, cum ar fi adresa IP a Utilizatorului.

Informații care nu sunt cuprinse în această politică
Informații suplimentare în legătură cu prelucrarea Datelor cu caracter personal pot fi solicitate în orice moment de la Operatorul de date utilizând datele de contact.

Răspunsul la solicitările “Do Not Track”
Această Aplicație nu acceptă solicitări “Do Not Track”.
Pentru a afla dacă orice serviciu terț utilizat le acceptă, Utilizatorul este invitat să consulte politicile de confidențialitate ale acestora.

Modificări ale prezentei politici de confidențialitate
Operatorul de date își rezervă dreptul de a aduce modificări la această politică de confidențialitate în orice moment, informând Utilizatorii pe această pagină și, dacă este posibil, pe această Aplicație, precum și, dacă este fezabil din punct de vedere tehnic și legal, prin trimiterea unei notificări către Utilizatori prin intermediul uneia dintre datele de contact deținute de Operatorul de date . Prin urmare, vă rugăm să consultați această pagină în mod regulat, referindu-vă la data ultimei modificări indicate în partea de jos.

În cazul în care modificările afectează prelucrarea al cărei temei juridic este consimțământul, Operatorul de date va colecta din nou consimțământul Utilizatorului, dacă este necesar.

Definiții și referințe juridice
Date cu caracter personal (sau date)
Datele cu caracter personal reprezintă orice informație care, direct sau indirect, chiar și în legătură cu orice alte informații, inclusiv un număr de identificare personală, face ca o persoană fizică să fie identificată sau identificabilă.

Date de utilizare
), țara de origine, caracteristicile browser-ului și ale sistemului de operare utilizat de vizitator, diferitele conotații temporale ale vizitei (de exemplu, durata de timp petrecută pe fiecare pagină) și detaliile itinerariului urmat în cadrul Aplicației, cu referire în special la succesiunea paginilor consultate, parametrii referitoare la sistemul de operare și la mediul informatic al Utilizatorului.

Utilizator


Persoana care utilizează această aplicație care, dacă nu se specifică altfel, coincide cu persoana vizată.

Persoana vizată
Persoana fizică la care se referă datele cu caracter personal.

Operator (sau procesator) de date
Persoana fizică, entitatea juridică, administrația publică și orice altă entitate care prelucrează Datele cu caracter personal în numele Operatorului, așa cum se prevede în prezenta politică de confidențialitate.

Controlor de date (sau proprietar)
Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, serviciul sau alt organism care, individual sau împreună cu alte persoane, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal și instrumentele adoptate, inclusiv măsurile de securitate referitoare la funcționarea și utilizarea acestei Aplicații. Operatorul de date, cu excepția cazului în care se specifică altfel, este proprietarul acestei Aplicații.

Această aplicație
Instrumentul hardware sau software prin intermediul căruia se colectează și se prelucrează datele cu caracter personal ale utilizatorilor.

Serviciul
Serviciul furnizat de această Aplicație, așa cum este definit în termenii relevanți (dacă există) de pe acest site/aplicație.

Uniunea Europeană (sau UE)
Cu excepția cazului în care se specifică altfel, orice referire la Uniunea Europeană în acest document va fi considerată ca incluzând toate statele membre actuale ale Uniunii Europene și Spațiul Economic European.

Cookie
O bucată mică de date stocate în dispozitivul utilizatorului.

Referințe juridice
Această politică de confidențialitate este redactată pe baza mai multor ordine legislative, inclusiv articolele 13 și 14 din Regulamentul (UE) 2016/679.

Dacă nu se specifică altfel, această politică de confidențialitate se referă exclusiv la această Aplicație.

This site is not a part of the Facebook website or Facebook Inc. Additionally, this site is NOT endorsed by Facebook in any way. FACEBOOK is a trademark of FACEBOOK, Inc. Acest site nu face parte din site-ul web al Facebook sau al Facebook Inc. În plus, acest site NU este aprobat de Facebook în niciun fel. FACEBOOK este o marcă comercială a FACEBOOK, Inc. Imaginile produselor de pe această pagină de vânzări sunt doar în scop ilustrativ. Prin urmare, produsul primit și eventualele cadouri pot varia în funcție de disponibilitatea stocului. Acest site conține produse de marcă care au toate permisiunile necesare pentru a fi utilizate în scopuri promoționale. Acest site promovează produse vândute prin intermediul unui sistem de afiliere, iar produsele de pe această pagină sunt promovate de site-ul nostru în schimbul unui comision.

©2023 VitaVitalia. Toate drepturile rezervate.